Sportmedisch aanbod

Iedereen beweegt, sommigen doen aan sport en anderen nemen deel aan (top)competitie.
Kortom , iedereen heeft recht op een goede begeleiding op zijn of haar niveau van sportbeleving.

Ons team van sportartsen en trainingsconsulent zetten vooral in op gezond bewegen.
Hiervoor doen we aan begeleiding en screening, sportmedische geschiktheidsonderzoeken, gezondheidstesten en maximale inspanningstesten.


Gezondheidstest

 • Nazicht van het hart tijdens een inspanning

 • ECG (elektrocardiogram) op een fietsergometer of loopband

 • Kort opwarming, gevolgd door stapsgewijze toename van inspanning

 • Duurtijd: 30 minuten

 • Prijs: € 65

Sportmedische keuring

 • Vragenlijst op sportkeuring.be in te vullen voorafgaand aan de sportkeuring!

 • Kort intakegesprek

 • Uitgebreid nazicht hart, longen, locomotoriek, stabiliteit, lenigheid ,…

 • Duur en inhoud afhankelijk van leeftijd en sportfederatie/wedstrijdorganisatie

 • Type protocols:

  • SMK zonder rustECG [± 20min] - € 60

  • SMK met rustECG [± 30min] - € 70

  • SMK met inspanningsECG* [± 45min] - € 80

* Alle keuringen voor 15+ jarigen zijn met inspanningsECG. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de federatie/wedstrijdorganisatie.

Maximale inspanningstest

 • Uitgebreid intakegesprek

 • Nazicht trainingscapaciteiten en trainingszone

 • Kort opwarming, gevolgd door stapsgewijze toename van inspanning, meting van lactaat en/of ademgasuitwisseling

 • Mogelijke maximale inspanningstesten [± 90min] :
  • Fietsen* (wattage) met lactaat - €150
  • Lopen op loopband (snelheid) met lactaat - €150
  • Fietsen* (wattage) met lactaat en VO2max-bepaling - €165
  • Lopen op loopband (snelheid) met lactaat en VO2max-bepaling - €165
 • Nadien volgt een uitgebreid verslag van de test inclusief hartslagzones en trainingsadvies voor 12 weken

* Eigen fiets kan enkel met MTB (10/11/12 speed Shimano/SRAM) of koersfiets (10/11/12 speed Shimano/Campagnolo, 10/11 speed SRAM). In ons centrum is er een fietsergometer type Kettler Racer S ter beschikking.