Sportmedisch aanbod

Iedereen beweegt, sommigen doen aan sport en anderen nemen deel aan (top)competitie.
Kortom , iedereen heeft recht op een goede begeleiding op zijn of haar niveau van sportbeleving.

Ons team van sportartsen en trainingsconsulent zetten vooral in op gezond bewegen.
Hiervoor doen we aan begeleiding en screening, sportmedische geschiktheidsonderzoeken, sportmedische gezondheidstesten en sportmedische inspanningstesten.


Sportmedische gezondheidstest

 • Nazicht van het hart tijdens een inspanning

 • ECG (elektrocardiogram) op een fietsergometer of loopband

 • Kort opwarming, gevolgd door stapsgewijze toename van inspanning

 • Duurtijd: 30 minuten

 • Prijs: € 65

Sportmedische geschiktheidsonderzoek

 • Uitgebreid nazicht hart, longen, locomotoriek, stabiliteit, lenigheid ,…

 • Afhankelijk van leeftijd en sportfederatie/wedstrijdorganisatie

 • 4 protocols
  • SMG – 15-jarige (zonder rustECG)
   • Duurtijd: 20 minuten
   • Prijs: € 50
  • SMG – 15-jarige (met rustECG)
   • Duurtijd: 30 minuten
   • Prijs: € 60
  • SMG + 15-jarige (met rustECG)
   • Duurtijd: 30 minuten
   • Prijs: € 60
  • SMG + 15-jarige (met inspanningsECG)
   • Duurtijd: 45 minuten
   • Prijs: € 75

Sportmedische inspanningstest

 • Nazicht trainingscapaciteiten en trainingszone

 • VO2max-bepaling en/of lactaatmeting

 • Kort opwarming, gevolgd door stapsgewijze toename van inspanning, meting van lactaat en ademgasuitwisseling

 • 3 protocols
  • Maximale inspanningstest fietsergometer (wattage)

  • Maximale inspanningstest eigen fiets (wattage)

  • Maximale inspanningstest loopband (snelheid)

 • Met uitgebreid verslag van de test inclusief hartslagzones en trainingsadvies

 • Duurtijd: 90 minuten

 • Prijs: € 150